ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 61
ปกหน้า 22
คำนำ สารบัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.18 KB 18
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 61 21
ปกหลัง JPEG Image ขนาดไฟล์ 208.6 KB 16
เผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบเพื่อนคู่คิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 17
งานวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 19
นวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 57
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.26 KB 1