ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดป่าไผ่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ด้วยโรงเรียนวัดป่าไผ่ ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
ดังนั้น โรงเรียนวัดป่าไผ่ จึงขอเรียญเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,16:02   อ่าน 610 ครั้ง