ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ฯ,เพ็ญศิริ เริงสูงเนิน
ผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓"   โดย ครูเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2562,14:28   อ่าน 3505 ครั้ง