ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ช่องทางการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
นักเรียนเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางดังนี้
 
1. ผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 - 200
 
2. ผ่านแอปพลิเคชั่น DLTV
 
3. ผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ดังนี้
 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 https://dltv.ac.th/DLTV10
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV11
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV12
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 https://dltv.ac.th/DLTV1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 https://dltv.ac.th/DLTV4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 https://dltv.ac.th/DLTV5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 https://dltv.ac.th/DLTV6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/DLTV7
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV8
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV9
 
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,21:30   อ่าน 3462 ครั้ง