ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "เสริมสร้างคุณธรรมด้วยการบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน” (Integrating cooperative learning and problem-based learning)”,นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล
ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "เสริมสร้างคุณธรรมด้วยการบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน” (Integrating cooperative learning and problem-based learning)”
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,10:37   อ่าน 92 ครั้ง