ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางวาสนา สุขธนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2012
ปรับปรุง 27/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 543523
Page Views 616920
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลมิชชั่น มวกเหล็ก มวกเหล็ก
2 โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036-340104
3 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036-902149
4 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น มวกเหล็ก
5 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036340105
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา มวกเหล็ก มวกเหล็ก
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) มวกเหล็ก มวกเหล็ก 036-721237
8 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน มวกเหล็ก มวกเหล็ก
9 โรงเรียนวัดบ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก
10 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก
11 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มิตรภาพ มวกเหล็ก
12 โรงเรียนพระวิทยา มิตรภาพ มวกเหล็ก
13 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน มิตรภาพ มวกเหล็ก 0-3623-8687
14 โรงเรียนบ้านซับพริก มิตรภาพ มวกเหล็ก
15 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา มิตรภาพ มวกเหล็ก
16 โรงเรียนบ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
17 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ลำพญากลาง มวกเหล็ก 036-340112
18 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก 0-3634-0110
19 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
20 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
21 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
22 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
23 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ลำพญากลาง มวกเหล็ก
24 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ลำพญากลาง มวกเหล็ก
25 โรงเรียนบ้านซับดินดำ ลำสมพุง มวกเหล็ก 0-3634-0114
26 โรงเรียนบ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก
27 โรงเรียนบ้านท่าพลู ลำสมพุง มวกเหล็ก
28 โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง มวกเหล็ก
29 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 0-3634-0137
30 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
31 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 0-3634-0138
32 โรงเรียนบ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
33 โรงเรียนวัดคำพราน คำพราน วังม่วง
34 โรงเรียนจำรัสวิทยา คำพราน วังม่วง
35 โรงเรียนวัดปากน้ำ คำพราน วังม่วง
36 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ วังม่วง วังม่วง
37 โรงเรียนวัดวังยาง วังม่วง วังม่วง
38 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี วังม่วง วังม่วง
39 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ วังม่วง วังม่วง
40 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง วังม่วง วังม่วง
41 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังม่วง วังม่วง
42 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง
43 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) วังม่วง วังม่วง 0-3634-0123
44 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วังม่วง วังม่วง
45 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี แสลงพัน วังม่วง
46 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี แสลงพัน วังม่วง
47 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง แสลงพัน วังม่วง
48 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม คลองเรือ วิหารแดง
49 โรงเรียนวัดหนองไทร คลองเรือ วิหารแดง
50 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล คลองเรือ วิหารแดง
51 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) คลองเรือ วิหารแดง
52 โรงเรียนวัดคลองยาง คลองเรือ วิหารแดง
53 โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านลำ วิหารแดง
54 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านลำ วิหารแดง
55 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ บ้านลำ วิหารแดง
56 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส บ้านลำ วิหารแดง
57 โรงเรียนบ้านบางกง วิหารแดง วิหารแดง 0-3635-3147
58 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) วิหารแดง วิหารแดง
59 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง วิหารแดง
60 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) หนองสรวง วิหารแดง
61 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) หนองสรวง วิหารแดง
62 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองสรวง วิหารแดง
63 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน หนองสรวง วิหารแดง
64 โรงเรียนบำรุงปัญญา หนองสรวง วิหารแดง
65 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ หนองสรวง วิหารแดง
66 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองสรวง วิหารแดง
67 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) หนองหมู วิหารแดง 0-3635-3146
68 โรงเรียนวัดสร้างบุญ หนองหมู วิหารแดง
69 โรงเรียนบ้านหัวถนน หนองหมู วิหารแดง
70 โรงเรียนวัดคลองใหม่ หนองหมู วิหารแดง
71 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เจริญธรรม วิหารแดง
72 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เจริญธรรม วิหารแดง
73 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง
74 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) กุ่มหัก หนองแค
75 โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คชสิทธิ์ หนองแค
76 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) คชสิทธิ์ หนองแค
77 โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม คชสิทธิ์ หนองแค
78 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) บัวลอย หนองแค
79 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามคคี บัวลอย หนองแค
80 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองจรเข้ หนองแค
81 โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง หนองจรเข้ หนองแค
82 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ หนองจิก หนองแค
83 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) หนองจิก หนองแค
84 โรงเรียนวัดบ้านจาน หนองนาก หนองแค
85 โรงเรียนวัดหนองครก หนองนาก หนองแค
86 โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ หนองปลาหมอ หนองแค
87 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ หนองแค
88 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) หนองปลาหมอ หนองแค 0-3637-9107
89 โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง หนองแค
90 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) หนองปลิง หนองแค
91 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) หนองปลิง หนองแค 0-3637-0854
92 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) หนองแขม หนองแค 0-3623-7732
93 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองแขม หนองแค
94 โรงเรียนกลั่นวิทยา หนองแค หนองแค
95 โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) หนองแค หนองแค
96 โรงเรียนวัดคลองห้า หนองโรง หนองแค
97 โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง หนองแค
98 โรงเรียนวัดลำบัว หนองโรง หนองแค
99 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หนองโรง หนองแค
100 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) หนองโรง หนองแค
101 โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) หนองไข่น้ำ หนองแค
102 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น หนองแค
103 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ห้วยขมิ้น หนองแค
104 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์) ห้วยขมิ้น หนองแค
105 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิ้น หนองแค
106 โรงเรียนวัดบ้านลาด ห้วยขมิ้น หนองแค
107 โรงเรียนหินกองวิทยาคม ห้วยทราย หนองแค
108 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา) ห้วยทราย หนองแค
109 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ห้วยทราย หนองแค
110 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) โคกตูม หนองแค
111 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ โคกแย้ หนองแค
112 โรงเรียนวัดหนองผักชี โคกแย้ หนองแค
113 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม โคกแย้ หนองแค
114 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โคกแย้ หนองแค
115 โรงเรียนวัดโคกกลาง โพนทอง หนองแค 080 4406156
116 โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง หนองแค
117 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ไผ่ต่ำ หนองแค
118 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ชะอม แก่งคอย
119 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ชะอม แก่งคอย
120 โรงเรียนวัดบึงไม้ ชะอม แก่งคอย
121 โรงเรียนวัดโคกกรุง ชำผักแพว แก่งคอย
122 โรงเรียนวัดบ้านดง ชำผักแพว แก่งคอย 036714089
123 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ชำผักแพว แก่งคอย 0-3623-7487
124 โรงเรียนวัดชำผักแพว ชำผักแพว แก่งคอย
125 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตาลเดี่ยว แก่งคอย
126 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ตาลเดี่ยว แก่งคอย
127 โรงเรียนวัดนาบุญ ตาลเดี่ยว แก่งคอย
128 โรงเรียนวัดขอนหอม ตาลเดี่ยว แก่งคอย
129 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ทับกวาง แก่งคอย
130 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ทับกวาง แก่งคอย 0-3626-2658
131 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ทับกวาง แก่งคอย
132 โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม ทับกวาง แก่งคอย
133 โรงเรียนบ้านซับบอน ทับกวาง แก่งคอย
134 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ทับกวาง แก่งคอย
135 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ทับกวาง แก่งคอย
136 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย 0-3623-7563
137 โรงเรียนวัดท่าคล้อ ท่าคล้อ แก่งคอย
138 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ท่าคล้อ แก่งคอย
139 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ท่าตูม แก่งคอย
140 โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง แก่งคอย
141 โรงเรียนวัดโป่งมงคล ท่ามะปราง แก่งคอย
142 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ท่ามะปราง แก่งคอย
143 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย
144 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) บ้านธาตุ แก่งคอย
145 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง บ้านป่า แก่งคอย 036-340133
146 โรงเรียนบ้านช่อง บ้านป่า แก่งคอย 0-3625-1500
147 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอน แก่งคอย
148 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สองคอน แก่งคอย
149 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอน แก่งคอย
150 โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอน แก่งคอย
151 โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อน แก่งคอย
152 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี หินซ้อน แก่งคอย
153 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย
154 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) ห้วยแห้ง แก่งคอย
155 โรงเรียนวัดบุรีการาม ห้วยแห้ง แก่งคอย
156 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง แก่งคอย 036670249
157 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ห้วยแห้ง แก่งคอย
158 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ห้วยแห้ง แก่งคอย
159 โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน แก่งคอย
160 โรงเรียนแก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย
161 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา แก่งคอย แก่งคอย
162 โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย แก่งคอย
163 โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย