ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่
ชั้น
 
10 มิถุนายน 2551
10 มิถุนายน 2552
10 มิถุนายน 2553
10 มิถุนายน 2554
จำนวนนักเรียน (10 มิถุนายน 2555)
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1/1
28
30
26
30
19
19
38
อนุบาลปีที่ 1/2
26
31
25
29
อนุบาลปีที่ 2/1
27
28
33
26
12
17
29
อนุบาลปีที่ 2/2
27
27
36
22
15
5
30
รวมระดับอนุบาล
108
116
120
107
46
51
97
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
29
27
27
32
17
9
26
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
30
23
26
32
13
13
26
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
32
27
23
22
13
13
26
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
32
24
25
22
10
17
27
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
35
29
25
26
12
6
18
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
32
29
24
24
13
10
23
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
29
36
28
23
19
7
26
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
30
36
28
26
11
14
25
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
30
27
32
29
14
10
24
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
29
30
32
27
13
9
22
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
32
29
31
32
20
11
31
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
33
29
29
33
20
10
30
รวมระดับประถมศึกษา
373
346
330
328
175
129
304
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
29
27
30
26
21
10
31
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
29
26
27
25
17
12
29
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
34
26
26
25
18
9
27
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
36
26
26
24
16
10
26
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
48
29
22
21
13
12
25
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 
28
23
23
11
9
20
รวมระดับมัธยมศึกษา
176
162
154
144
96
62
158
รวมทั้งหมด
657
624
604
579
317
242
559