ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 32) 24 ม.ค. 62
เผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share)สู่โครงงานคุณธรรม (อ่าน 151) 26 ส.ค. 61
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 115) 07 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดป่าไผ่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 157) 14 มิ.ย. 61