ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร... (อ่าน 6) 07 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดป่าไผ่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 53) 14 มิ.ย. 61