ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม “Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม” ครูนิติยา ปั้นย้อย (อ่าน 328) 21 มี.ค. 62
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 274) 21 มี.ค. 62
ประกาศเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 753) 16 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 336) 24 ม.ค. 62
เผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share)สู่โครงงานคุณธรรม (อ่าน 549) 26 ส.ค. 61
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 686) 07 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดป่าไผ่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 468) 14 มิ.ย. 61