ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดป่าไผ่รับการตรวจนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดป่าไผ่รับการตรวจนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ได้ให้การต้อนรับ นางศิริรัตน์ คอยเกษม ศึกษานิเทศ สพป.สระบุรีเขต 2 เข้านิเทศติดตามผลและเยี่ยมชมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,23:12   อ่าน 64 ครั้ง