ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดป่าไผ่เป็นสถานที่จัดประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดป่าไผ่เป็นสถานที่จัดประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยกเว้นลูกเสือ) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้
ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล และ นายเล็ก  ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขัน โดยมีนางวาสนา  สุขธนู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยียมชมตามสถานที่ที่ใช้แข่งขันในแต่ละกิจกรรม

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,17:15   อ่าน 108 ครั้ง