ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการประกวดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนวัดป่าไผ่
โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เหรียญทอง 23 เหรียญ เหรียญเงิน 5 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ  ทั้งนี้รายการการแข่งขันที่จะแข่งต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จะจัดขึ้นวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม มีดังนี้ 1) การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3  2) การแข่งขันแอโรบิก
ป.1-ป.6   3) การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  4) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  5) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  6) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  7) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย และ หญิง
ม.1-ม.3   และ  8) การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3


โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2561,16:11   อ่าน 106 ครั้ง