ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ของโรงเรียนวัดป่าไผ่
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทองที่ 4
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทองที่ 16
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทองที่ 5
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทองที่ 6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทองที่ 6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3   ระดับเหรียญทองที่ 11
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6    ระดับเหรียญเงินอันดับที่ 24
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  ระดับเหรียญทองแดงอันดับที่ 36
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3  เข้าร่วมอันดับที่ 31

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,20:38   อ่าน 99 ครั้ง