ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
โรงเรียนวัดป่าไผ่จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ ศูนย์ฯศิลาภิรมย์(นวภพ 4)
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,13:58   อ่าน 38 ครั้ง