ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนวัดป่าไผ่จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3  วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ ศูนย์ฯศิลาภิรมย์(นวภพ 4)
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,14:01   อ่าน 35 ครั้ง