ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง
โรงเรียนวัดป่าไผ่จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,14:06   อ่าน 33 ครั้ง