ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบ NT ป.3 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดป่าไผ่
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดป่าไผ่เป็นสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National – Test)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบจากสถานศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านช่อง โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง และโรงเรียนวัดป่าไผ่  ในการนี้ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดป่าไผ่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  โดยมี นางวาสนา สุขธนู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่, นายธนกฤต  ใจผ่องพุฒิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ให้การต้อนรับ

โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,12:56   อ่าน 33 ครั้ง