ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายปู  แตงอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรจบสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าไผ่
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,11:01   อ่าน 109 ครั้ง