ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House)
โรงเรียนวัดป่าไผ่ ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ(open House) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรตินายปู  แตงอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการและเกม ได้แก่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), ศูนย์อนามัยทับกวาง, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า และโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สบ1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,12:13   อ่าน 162 ครั้ง