ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมสุขศึกษาเชิงรุก
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้นำสุขศึกษาสู่ชุมชน (สุขศึกษาเชิงรุก) โดยมีการทำกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ซึ่งนางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,12:21   อ่าน 112 ครั้ง