ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ ปศพพ.
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง อดีต ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. และ School Partner SCG (แก่งคอย) ได้ให้การอนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ซึ่งจัดทำแผนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่


โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,18:00   อ่าน 192 ครั้ง