ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.สระบุรีพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดยนางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.สระบุรีพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทีมศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสหวิทยศึกษาผาเสด็จ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุบาลทับกวาง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   Facebook โรงเรียนวัดป่าไผ่
 
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,22:20   อ่าน 151 ครั้ง