ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563  โรงเรียนวัดป่าไผ่ นำโดย นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการทดลองเรียนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้" จากการลงพื้นที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ไม่มีกล่องรับสัญญาณที่สามารถรับช่องสัญญาณในการเรียนทางไกล (DLTV) ได้ บางบ้านไม่มีทีวี บางบ้านใช้อินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์ซึ่งก็เพิ่มค่าใช้จ่าย แต่ผู้ปกครองบางท่าน เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่สามารถแนะนำนักเรียนได้ บิดาร มารดา ไปทำงานต่างจังหวัด เป็นต้น
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:44   อ่าน 128 ครั้ง