ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Learn From Home การเรียนรู้ที่บ้าน ในสถานการณ์ COVID-19
  วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยนางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ส่งมอบใบงานและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุกบ้าน เพื่อใช้ประกอบการเรียนทางไกล (DLTV) พร้อมทั้งอธิบายวิธีการเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจริง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:53   อ่าน 167 ครั้ง