ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงงาน “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
            วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้ต้อนรับ นายสุภัทรชัย  กระสินหอมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงงาน “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้ดำเนินงานในโครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา “๕ ส. สุขสราญ” โดยมีกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและนำเสนอการดำเนินงานให้กับกรรมการนิเทศ ติดตามได้รับทราบ รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
 

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,22:39   อ่าน 107 ครั้ง