ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
         โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้เข้าร่วมโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยเริ่มดำเนินงานในโครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา “๕ ส. สุขสราญ” ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค - 5 ธ.ค 2563 โดยมีการตั้งกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน มีการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ โดยมีครูคอยให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาเขตพื้นที่กิจกรรมไม่สะอาด ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด นักเรียนแกนนำตรวจการทำความสะอาดเขตพื้นที่กิจกรรม และบันทึกลงในแบบตรวจเขตกิจกรรม ประกาศผลหน้าเสาธงทุกเช้าหลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง ปักธงสีเขียวให้กับห้องเรียนที่สะอาด  ปักธงสีแดงให้กับห้องเรียนที่ไม่สะอาดพร้อมกลับไปดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ทำให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยกันรักษาความสะอาด มีจิตสำนึก จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น
 
 
 

โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,22:41   อ่าน 195 ครั้ง