ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จากสื่อหรรษา
          วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดยนางวาสนา  สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่  ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก กศน.แก่งคอย มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เคลื่อนที่ (โมบายเคลื่อนที่) ในหัวข้อ “ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จากสื่อหรรษา”  โดยมีการจัดกิจกรรมบันทึกการอ่านจากหนังสือที่ชื่นชอบบนรถโมบาย แบ่งกลุ่มเข้าฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด การอ่าน การเขียน จำนวน 3 ฐาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน และเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ สร้างความสนุกสนานและเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,22:23   อ่าน 80 ครั้ง