ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินโครงการเยาวชนพิชิตขยะ
           วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดยนางวาสนา  สุขธนูผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ   เตโช รองผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนแกนนำโครงการเยาวชนพิชิตขยะ ได้ต้อนรับนายภาติกร ลัคนะเวทย์ ผู้จัดการโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทยจำกัด และนางสาววารุณี วันมะโน เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย คณะกรรมการประเมินโครงการเยาวชนพิชิตขยะ โดยในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมในเรื่อง DIY ถุงนมรักษ์โลก และระดับมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมตัวอักษรหรรษา โดยมีการบูรณาการกับฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ (DIY) และฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากปูนซีเมนต์ มีการนำเสนอกิจกรรมและเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนแกนนำโครงการเยาวชนพิชิตขยะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกำจัดขยะและนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน
 

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2563,07:37   อ่าน 77 ครั้ง