ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเงินอาหารกลางวันและนมโรงเรียน ครั้งที่ 2
            วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดยนางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูประจำชั้นได้มอบเงินค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียนในรอบเดือนมกราคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน โดยแบ่งเวลาในการรับดังนี้
           เวลา 08.30 - 12.00 น. ระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 3      
           เวลา 13.00 - 16.30 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6      
 

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,04:55   อ่าน 4 ครั้ง