ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
            วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางวาสนา  สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ มอบ     โล่รางวัลและเกียรติคุณบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ แก่เด็กหญิงพชรภา  มีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความชื่นชมยินดี

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,04:57   อ่าน 4 ครั้ง