ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
          วันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  โรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยนางวาสนา   สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ และครูประจำชั้น เป็นผู้มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 ทุนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต
 

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,04:58   อ่าน 6 ครั้ง