ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผล Coaching Team ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
           วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายเกริกเกียรติ เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธาน  นายพนม เปียสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา เป็นกรรมการ นางศรีนวน  เมยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เป็นกรรมการและเลขานุการ นางมยุรี  ต้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,05:02   อ่าน 7 ครั้ง