ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยศึกษาวังสีทา และโรงเรียนวัดหนองครก
          วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้ต้อนรับนายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนิภาภรณ์  สุทธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 คณะผู้บริหารและคณะครูจากสหวิทยศึกษาวังสีทา ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดหนองครก มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
 

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,05:03   อ่าน 6 ครั้ง