ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
         วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้รับคณะติดตามการประเมินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้พิทักษ์อนามัยในโรงเรียนและผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันทุกจุดของโรงเรียนการเว้นระยะห่างและการสวมหน้ากากอนามัย โดยมีการคัดกรองทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียน ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามทางเข้าอาคารทุกอาคาร และทำความสะอาดอาคารสถานที่ในโรงเรียนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,05:04   อ่าน 6 ครั้ง