ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงนิทรรศการโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
           วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่ร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ในโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ในงานโครงการครุศาสตร์วิชาการ “ครูแห่งศตวรรษที่ 21” ณ อาคาร 4 และอาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,05:06   อ่าน 8 ครั้ง