ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
                 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดยนายเกริกเกียรติ เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่และคณะครูร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูโรงเรียนต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
 
  

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,21:28   อ่าน 94 ครั้ง