ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563
            วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดย นางวาสนา  สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา (ในสนามหลวง) ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นตรี-โท-เอก ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อวัดความรู้ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2564,06:02   อ่าน 79 ครั้ง