ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
           วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดย นางวาสนา  สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ นายเกริกเกียรติ เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนได้ต้อนรับ นายกฤษณ์ตฤณ  เหล่าอัจฉริยะพร ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า มาศึกษาดูงาน ในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีครูและนักเรียนแกนนำมานำเสนอผลงานและถอดบทเรียนในฐานการเรียนรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการพัฒนาต่อไป

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,20:36   อ่าน 73 ครั้ง