ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ประจำปีการศึกษา 2563
           วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำโดย นางวาสนา  สุขธนู ประธานสนามสอบโรงเรียนวัดป่าไผ่ นายเกริกเกียรติ  เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบและตรวจเยี่ยมห้องสอบทุกห้อง มีการตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบทุกคนและการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,20:37   อ่าน 70 ครั้ง