ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
         วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดยนางวาสนา สุขธนู ประธานสนามสอบ นายเกริกเกียรติ เตโช กรรมการกลางประจำสนามสอบและคณะกรรมการคุมสอบ จากโรงเรียนอนุบาลทับกวางและโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,15:10   อ่าน 71 ครั้ง