ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจสารเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่นำโดยนางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำนักเรียนรับการตรวจสารเสพติด จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแก่งคอย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต้องร่วมมือกันทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและครอบครัว
 

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,15:11   อ่าน 75 ครั้ง