ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2564
         วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดป่าไผ่ นำโดยนางวาสนา  สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมีการหาเสียงชี้แจงนโยบายหน้าเสาธงและดำเนินการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปี 2564 เด็กชายศิวัช    ศรีสุนันท์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน โดยมีเด็กชายพุฒิธร  พรมมาและเด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยสี เป็นรองประธานนักเรียน เพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,10:47   อ่าน 70 ครั้ง