ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
         วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม  พ.ศ. 2564  โรงเรียนวัดป่าไผ่ได้มอบเงินจากกองทุนเพื่อ  ความเสมอภาค (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต
 

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,10:49   อ่าน 82 ครั้ง