ภาพกิจกรรม
๕ ธันวาคม วันพ่อ วันชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
        วันศุกร์ที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางวาสนา   สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน    นายเกริกเกียรติ  เตโช รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าไผ่ ร่วมใจจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ   พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,18:13   อ่าน 43 ครั้ง