ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ผลงานนวัตกรรม การใช้เทคนิคแบบเพื่อนคู่คิด(Think Pair Share)สู่โครงงานคุณธรรม (อ่าน 72) 26 ส.ค. 61
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 60) 07 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดป่าไผ่ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 103) 14 มิ.ย. 61