ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ 1 การประกวดร้องเพลงอ่อนหวาน ระดับมัธยมศึกษา มหกรรมเด็กไทยไม่กินหวาน อำเภอแก่งคอย
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนวัดป่าไผ่
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2555,13:53   อ่าน 1246 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกกรมโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในระดับสหวิทยศึกษาผาเสด็จ ประจำปี 2552
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะดา ภูเด่นผา
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2555,11:59   อ่าน 1114 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลวรรณ ทองเหลือง
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2555,11:56   อ่าน 1204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับชั้น ป.1-6 ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลวรรณ ทองเหลือง
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2555,11:55   อ่าน 1014 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมเขียนเรียงความคัดลายมือ \"สังคมของฉัน\" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 ระดับสหวิทยศึกษาผาเสด็จ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุขอุรา พิมพา
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,12:13   อ่าน 1623 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.1-3 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 ระดับสหวิทยศึกษาผาเสด็จ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเมษา เจริญศรี
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,12:11   อ่าน 1940 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ \\\"หมู่บ้านของฉัน\\\" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 ระดับสหวิยศึกษาผาเสด็จ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปณิตา ผาจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,12:09   อ่าน 1521 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ \"หมู่บ้านของฉัน\" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 ระดับสหวิยศึกษาผาเสด็จ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอาภัสรา พวงพั่ว
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,12:09   อ่าน 2011 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การประกวด \"ศักยภาพเป็นเลิศ\" กิจกรรมขับร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลวรรณ ทองเหลือง
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,12:06   อ่าน 1139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกมลวรรณ ทองเหลือง
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,12:03   อ่าน 1094 ครั้ง