ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2555
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช คุ้มพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2555,11:14  อ่าน 1019 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภาระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช คุ้มพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2555,11:12  อ่าน 1279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice ส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา รางวัลระดับทองแดง ปีงบประมาณ 2552
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช คุ้มพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2555,11:11  อ่าน 1030 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ประจำปี พ.ศ. 2555
ชื่ออาจารย์ : นางธนญา ชนะพันธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2555,11:09  อ่าน 772 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น คณะกรรมการสวัสดิการครูอำเภอแก่งคอย ประจำปี พ.ศ. 2553
ชื่ออาจารย์ : นางธนญา ชนะพันธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2555,11:06  อ่าน 898 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูเกีรติยศสาขาสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2544
ชื่ออาจารย์ : นางระเบียบ อุบลวัตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2555,15:19  อ่าน 718 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2549
ชื่ออาจารย์ : นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2555,15:18  อ่าน 709 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ การศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2549
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุญฤดี คำดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2555,15:17  อ่าน 765 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2549
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร อินทร์หอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2555,15:15  อ่าน 687 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น คณะกรรมการสวัสดิการครูแก่งคอย ประจำปี พ.ศ. 2554
ชื่ออาจารย์ : นางนิติยา ปั้นย้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2555,15:12  อ่าน 653 ครั้ง
รายละเอียด..